PRISER BOWLING

Våra priser är olika beroende när ni vill spela, om ni är ungdom eller pensionär osv, se nedan.

Dagtid alla dagar i veckan till 18.00  180 kr  bana & timma (obs bowlingtimma = 55 min)
Kvällar måndag till torsdag  180 kr  bana & timma
Kvällstid fredag & lördag efter 18.00  220 kr  bana & timma
 Familjepris  160 kr  bana & timma, mån – sön till 18.00
 Ungdom upp till 16 år/skolor  140 kr  bana & timma, mån – sön till 18.00
 Pensionärer  140 kr  bana & timma, mån – sön till 18.00